Kiếm Ma

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C110)
Tên tiếng trung: 剑魔

Tác giả: Tiềm Hạm
Text: Dragondark, Tà Thần
Convert: Dragondark, Tà Thần

Ebook: Dragondark, Sắc Lang

Nội dung: Tam giúp ngũ trại một trong đích Thiên Lang trại một khi diệt, thất ma Tam Tiên kiếm Ma Vân nhạc dắt nghĩa tẩu Đường Vân thật báo nghĩa huynh huyết cừu, danh chấn giang hồ.

Ba tháng về sau, vi truy tra vòng vàng trang thảm án diệt môn, vân nhạc bước vào giang hồ, giang hồ đấy, nữ nhân tình trường.

Trường Giang giúp Tần Tử Yên, Phượng Hoàng thánh nữ Liễu Ngọc quỳnh chờ từng vị mỹ nữ lại đem cùng Kiếm Ma diễn dịch dạng gì diễm ngộ phong tình, xảo ngộ đồng môn sư thúc Tà Hoàng, được truyện Vô Thượng Chí Tôn Lệnh thần công, vi giết đồng môn kẻ phản bội, Kiếm Ma trường kiếm giang hồ, thần công mỹ nữ ta cần ta cứ lấy, tiêu diêu tự tại giang hồ nói.

Lời bình: Đây là nhất bộ cố sự tình tiết khúc chiết, hương diễm đích giang hồ cuộc hành trình đích tiểu thuyết. Diễn viên Kiếm Ma bản thân đã là tuyệt đỉnh cao thủ, tiêu sái giang hồ nói, cùng các vị mỹ nữ đều có được không thể không nói cố sự. Nữ nhân tình trường giang hồ đấy, nói khác đích phong tình.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment