Kiểm Nghiệm Khoa Tính Sự

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 检验科性事

Tác giả: Finaleden
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Ta là Lý Cương, dĩ nhiên không phải trên internet thịnh truyền chính là cái kia, ta năm nay 24, tốt nghiệp từ một khu nhà để ý công trường học khoa máy tính.

Đáng tiếc đầu năm nay học máy tính đấy, quả thực so với trên đường mại chao đích còn nhiều hơn, sở dĩ tốt nghiệp sau khi về nhà, quả nhiên tìm không được tương quan công tác.

Rơi vào đường cùng, năn nỉ thân thích lấy quan hệ, vào bổn địa một nhà chính quy bà mẹ và trẻ em y viện…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment