Kiếp Hoa Truyền Kỳ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Cướp Hoa Truyền Kỳ
Tình trạng: Nguyên Bản (Q036 C351)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Tử Khí Vận May
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một ít độc đáo nữ tử, một cái may mắn nam nhân, một đoạn phấn khích truyền kỳ, nhất thiên đã lớn đồng thoại.

PS: Là ngựa đực sao? Đúng vậy, đông đảo thiên hương quốc sắc, quá nhiều nhất kiến chung tình, nhưng là vừa chiết xạ ra xã hội bách thái, nhân tình ấm lạnh, không phải một quyển nhiều xuất sắc thư, nhưng là tại lạn thư sung đống hôm nay, coi như là có thể đọc, đọc lên giữa người và người giả dối, đọc lên trong dục vọng giãy dụa…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Kiếp Hoa Truyền Kỳ

  1. Cốt truyện khá, miêu tả không dung tục như 1 lũ động vật, không phải thể loại Meet & F*ck, mô tả nhân vật nữ chính cũng hay, khuyết điểm lớn nhất là thái giám rồi.

Add Comment