Kiều Diễm Dị Tưởng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Kiều Diễm Nghĩ Khác
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Quần Phương Tùng Trung (群芳从中)
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: 

Nội dung: Quan lớn, lưu manh, xã hội đen, mỹ nữ, giai nhân, hồ ly tinh, các sắc nhân đẳng không một không được đầy đủ; nội địa, Đài Loan, tiểu Hongkong, Trung Quốc, Nhật Bản, mấy đại quốc, địa vực tung hoành càng sâu xa.

Ngàn năm cổ thành đem phô khai vừa ra gần trăm năm biển lịch sử bức hoạ cuộn tròn!

Tin tưởng quần phương, tin tưởng thực lực, tin tưởng kinh điển ngay ở chỗ này!

Quyển sách tuyệt đối làm cho ngài không tưởng được, tuyệt đối làm cho ngài thủ không thích cuốn, tuyệt đối làm cho ngài gặp lại hận trễ…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment