Kiều Diễm Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả:  
Text:  
Convert:  

Ebook: Aiki Sora

Nội dung: Hứa Húc, một cái bình thường không thể lại bình thường sinh viên tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được một thế hệ “Dâm Ma” Nhậm Tiêu Dao phá toái hư không ý thức, từ đó về sau, hắn trừ bỏ có được Nhậm Tiêu Dao kia tung hoành thiên hạ võ công ngoại, hắn cũng thừa kế Nhậm Tiêu Dao bị coi là “Dâm Ma” tội khôi họa thủ “Thói quen” …

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Kiều Diễm Lục
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment