Kiều Diễm Nhân Sinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hậu Cung Phúc Diễm Nhân Sinh
Hậu Cung Diễm Phúc Nhân Sinh

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 娇艳人生
后宫艳福人生

Tác giả: Trà Diệp Diện Bao (茶叶面包)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Lăng hiên, sinh hoạt tại trong đô thị bình thường một thành viên. Bởi vì không cam lòng tại bình thường giáo sư cương vị, do đó độc xông phồn hoa đô thị, bắt đầu hắn làm công, thành phần tri thức đến gây dựng sự nghiệp phi phàm kinh nghiệm…

Một lần ngẫu nhiên gặp nhau, một đôi đáng thương tên ăn mày, cải biến hắn bình thường nhân sinh…

Không phải phàm nhân sinh, tuyệt không phải giống như bình thường nhân sinh…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment