Kiều Diễm Sân Trường

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 娇艳校园

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Ta là con lang, một cái tiêu chuẩn sắc lang, nhưng là ta thật sự yêu lấy từng ta vốn có nữ nhân đấy, ta đương nhiên cũng sẽ biết mang cho các nàng hạnh phúc cùng khoái hoạt, điểm này ta sẽ không hoài nghi đấy.

Cùng rất nhiều ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử so với, ta có thể nói là so chính nhân quân tử còn muốn chính nhân quân tử.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Kiều Diễm Sân Trường
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment