Kiều Diễm Sĩ Đồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Kiều Diễm Hoạn Lộ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 娇艳仕途

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Một cái nắm giữ lấy lấy chí cao quyền lợi mà muốn làm gì thì làm người.

Có người nói hắn là một cái hảo sắc như mệnh, tham lam, hèn hạ, vô sỉ hạ lưu người.

Lại có người nói hắn là một cái vi dân chúng xử lý hiện thực, làm tốt sự tình, nhìn rõ mọi việc Đại Thanh quan.

Thị phi ưu khuyết điểm, lại ai nói được rõ ràng đâu này? Ngẫu diệp vũ không thẹn với lương tâm là được.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment