Kiều Thê Trầm Luân: Đô Thị Tình Yêu Trung Đích Giãy Giụa

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02-2 C135) + Tiếp Theo (C006)
Tên tiếng trung: 娇妻沉沦:都市情爱中的挣扎

Tác giả: Thủ Bất Thị Thủ (守不是手)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xinh đẹp mùa trổ hoa người cảnh đẹp ý vui, nhưng quá nhiều xinh đẹp liền chỉ còn lại có bị người ngắt lấy vận mệnh, mà ở vuốt vuốt qua đi cũng chỉ còn lại có đầy đất tàn lụi cánh hoa…

Đồng Hiểu, Na Nguyệt, Ân Sách, ba người này tầm đó không có bất kỳ trực tiếp liên hệ, nhưng xuất chúng dung mạo lại để cho cái này ba nữ nhân tại từng người bất đồng trong thế giới bất tri bất giác địa kinh lịch lấy cực kỳ tương tự chính là câu chuyện — sa đọa.

Quyển sách giảng thuật chính là một cái về hương hoa, hoa phá, hoa toái câu chuyện, mà cái gọi là nhân tính cũng sẽ tận lực bị biểu hiện ra tại câu chuyện trong đó, văn trung không thiếu đại chừng mực tràng cảnh cùng khắc sâu nhân tính giải phẫu, cố gắng vi các vị độc giả đưa lên nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà thị giác cùng tâm hồn thể nghiệm…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Kiều Thê Trầm Luân: Đô Thị Tình Yêu Trung Đích Giãy Giụa

Add Comment