Kim Bài Thư Ký Dạ Hội Nữ Lãnh Đạo: Quyền Sắc Quỹ Tích

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 金牌秘书夜会女领导:权色轨迹

Tác giả: Đại Thiếu (大少)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhiệm kỳ mới khói thuốc súng vừa mới tán đi, cân bằng huyện quan trường tựu đã xảy ra kịch liệt chấn động: Tân nhiệm huyện trưởng tiền nhiệm gần kề năm mươi bốn thiên đã bị Ban Kỷ Luật Thanh tra xin đi uống trà!

Vì vậy, có chút trong lòng còn có tưởng tượng cùng dã tâm người mà bắt đầu rục rịch, mỹ nhân kế, khổ nhục kế, liên hoàn kế chiêu chiêu trình diễn, một hồi có thể so với chiến trường càng mạo hiểm tên vở kịch lập tức kéo ra màn che…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment