Kim Cổ Mỹ Nhân Đồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 今古美人图

Tác giả: Bạch Nguyệt Sinh (白月生)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Aiki sora

Nội dungBạch Thắng, Lương Sơn bài danh một trăm linh sáu, mang theo mỹ nữ quyến, tụ nghĩa bến nước Lương Sơn, náo Phong Vân! 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Kim Cổ Mỹ Nhân Đồ
Xếp hạng: 1/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment