Kim Dung Liệt Nữ Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Kim Dũng Tê Liệt Đích Nữ Nhân Chuyện Xưa
Kim Dũng Than Hoán Đích Nữ Nhân Cố Sự

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 金勇瘫痪的女人故事

Tác giả: Lưu Thương
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải Biên của truyện Kim Dung

Kim Dung Liệt Nữ Truyện
Xếp hạng: 7.3/10 (3 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Kim Dung Liệt Nữ Truyện

Add Comment