Kim Dung Nghịch Xuyên Việt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C024)
Tên tiếng trung: 金庸逆穿越

Tác giả: Bách Tây Đạt (柏西达)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Kim Dung Nghịch Xuyên Việt
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment