Kim Dung Nghịch Xuyên Việt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C024)
Tên tiếng trung: 金庸逆穿越

Tác giả: Bách Tây Đạt (柏西达)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Kim Dung Nghịch Xuyên Việt

Add Comment