Kim Dung Toàn Tập

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Kim Dung (金庸)
Text: VN Thư Quán
Convert: VN Thư Quán

Ebook: Nguyễn Quốc Sản

Nội dung: Gồm các truyện:

– Phi Hồ Ngoại Truyện
– Tuyết Sơn Phi Hồ
– Liên Thành Quyết
– Thiên Long Bát Bộ
– Xạ Điêu Anh Hùng Truyện
– Bạch Mã Khiếu Tây Phong
– Lộc Đỉnh Ký
– Tiếu Ngạo Giang Hồ
– Thư Kiếm Ân Cừu Lục
– Thần Điêu Đại Hiệp
– Hiệp Khách Hành
– Ỷ Thiên Đồ Long Ký
– Bích Huyết Kiếm
– Uyên Ương Đao
– Việt Nữ Kiếm

Kim Dung xác nhận 14 truyện trên là của ông và mỗi chữ đầu của truyện thành hai câu như sau :

Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc
Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên

Riêng Việt Nữ Kiếm được viết ở giai đoạn đầu, khi văn phong của ông còn chưa thành hình…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment