Kim Dung Toàn Tập

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Kim Dung (金庸)
Text: VN Thư Quán
Convert: VN Thư Quán

Ebook: Nguyễn Quốc Sản

Nội dung: Gồm các truyện:

– Phi Hồ Ngoại Truyện
– Tuyết Sơn Phi Hồ
– Liên Thành Quyết
– Thiên Long Bát Bộ
– Xạ Điêu Anh Hùng Truyện
– Bạch Mã Khiếu Tây Phong
– Lộc Đỉnh Ký
– Tiếu Ngạo Giang Hồ
– Thư Kiếm Ân Cừu Lục
– Thần Điêu Đại Hiệp
– Hiệp Khách Hành
– Ỷ Thiên Đồ Long Ký
– Bích Huyết Kiếm
– Uyên Ương Đao
– Việt Nữ Kiếm

Kim Dung xác nhận 14 truyện trên là của ông và mỗi chữ đầu của truyện thành hai câu như sau :

Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc
Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên

Riêng Việt Nữ Kiếm được viết ở giai đoạn đầu, khi văn phong của ông còn chưa thành hình…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment