Kỵ Sỹ Huyết Mạch

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 骑士的血脉

Tác giả: Huyết San Hô (血珊瑚)
Text: Takagi Shuujin Akito, Chanwa, Suriken Ransen
Convert: Takagi Shuujin Akito, Chanwa, Suriken Ransen, HoanhPhiKinh

Ebook: Takagi Shuujin Akito, Sắc Lang, Suriken Ransen, HoanhPhiKinh

Nội dung: Thời gian mông Stork nước cộng hoà thời kì, một cái mới phát Đế Quốc đang tại quật khởi, đại lục chính ở vào thế lực một lần nữa phân phối biên giới.

Tại nơi này dùng kỵ sĩ làm như chiến tranh chủ lực thời đại, một cái tên là Lợi Kỳ thiếu niên bình thường bởi vì đồng học khi dễ mà bị tiêm vào đủ để trí mạng cơ bắp phát triển tề — X23, cửu tử nhất sinh sắp, cổ xưa huyết mạch theo trong thân thể của hắn thức tỉnh…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

8 thoughts on “Kỵ Sỹ Huyết Mạch

Add Comment