Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q07 C006)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng, Trương Đông mang theo một Trương lão ảnh chụp đi vào hoang vắng thị trấn nhỏ, nào có thể đoán được trên đường ngồi xe nhường đường, đến thị trấn nhỏ lúc sắc trời đã tối, liền mỏi mệt đến cực điểm ở đất tiến một gian khách sạn.

Trương Đông tại ý dâm trong quầy thanh xuân khả nhân thiếu nữ ngoài, lại sai sót ngẫu nhiên mà cùng khêu gợi bà chủ rượu sau mất lý trí, tùy theo phát hiện liên tiếp bí ẩn…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lạ Lẫm Thị Trấn Nhỏ
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment