Lãng Đãng Nghiệt Thần

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lang Thang Nghiệt Thần
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 浪荡孽神

Tác giả: Giang Hòa (江和)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment