Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sói Đói Trong Đàn Tiểu Thịt Non
Ngạ Lang Quần Lí Đích Tiểu Nộn Nhục

Tình trạng: Nguyên Bản (C119)
Tên tiếng trung: 饿狼群里的小嫩肉

Tác giả: Yêu Liên Y (妖怜依)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Không thể tưởng được nàng mới tới đến trường học dĩ nhiên là cái hang sói, ô ô, nàng đừng á bị bọn hắn mỗi ngày đều gặm đến gặm đi đúng á…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment