Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C119)
Tên tiếng trung: 饿狼群里的小嫩肉

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Không thể tưởng được nàng mới tới đến trường học dĩ nhiên là cái hang sói, ô ô, nàng đừng á bị bọn hắn mỗi ngày đều gặm đến gặm đi đúng á…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lang Đói Bầy Dặm Tiểu Thịt Non
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment