Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sóng Hiệp Đỗ Lạc Truyền Kỳ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 浪侠杜洛传奇

Tác giả: Đệ Nhất Vũ Sĩ (第一武士) FirstWarrior
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Gồm 2 phần:

– Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ Chi Hộ Hoa Kích Tình.

– Sóng Hiệp Đỗ Lạc Truyền Kỳ Chi Hải Đảo Kích Tình.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ

Add Comment