Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sóng Hiệp Đỗ Lạc Truyền Kỳ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 浪侠杜洛传奇

Tác giả: Đệ Nhất Vũ Sĩ (第一武士) FirstWarrior
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Gồm 2 phần:

– Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ Chi Hộ Hoa Kích Tình.

– Sóng Hiệp Đỗ Lạc Truyền Kỳ Chi Hải Đảo Kích Tình.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Lãng Hiệp Đỗ Lạc Truyện Kỳ

Add Comment