Lãng Sử Kỳ Quan

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sóng Sử
Xảo Nhân Duyên
Mai Mộng Duyến

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 浪史奇观

Tác giả: Minh · Phong Nguyệt Hiên Hựu Huyền Tử (明·风月轩又玄子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đại Minh trường thiên tình dục tiểu thuyết.

Lại tên 《 Sóng Sử 》, 《 Xảo Nhân Duyên 》, 《 Mai Mộng Duyến 》, tác giả kí tên “Gió Trăng Hiên Lại Huyền Tử Lấy “, hắn tính danh không thể khảo thi.

Hiện có có Khiếu Phong hiên bản cùng Nhật Bản bản sao. Tiểu thuyết phàm 40chương. Nhưng tiễn đường tú tài mai tố trước đích nhân sinh cuộc sống tình yêu…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment