Lãng Tích Thần Điêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lưu Lạc Thần Điêu
Chinh Diễm Thần Điêu Ký

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 浪迹神雕
征艳神雕记

Tác giả: Tinh Vũ Thiên Không (星羽天空)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Vương bài vịt Quách Vân đang cùng người khác lão bà chiều sâu trao đổi về sau, bị người khác dẫn đầu thủ hạ tiêu diệt.

Không muốn lại chuyển thế đã đến trong Thần Điêu, nhưng vị trong bất hạnh rất may.

Vương bài vịt tựu là:

Một, tướng mạo tuấn mỹ

Hai, thân thủ bất phàm

Ba, giường kỹ cao siêu

Bốn, kiến thức trác tuyệt

Năm, ý chí kiên cường

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lãng Tích Thần Điêu
Xếp hạng: 8/10 (7 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Lãng Tích Thần Điêu

Add Comment