Lang Tính Trưởng Thôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sói Tính Trưởng Thôn
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 狼性村长

Tác giả: Tạp Thảo Xuy Lang Thần (杂草炊狼神)
Text: Sắc Hiệp Viện
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: Siêu Cấp Hắc Ám

Nội dung: Hắn thuần phác cứng cỏi, lũ tao hãm hại lại bất khuất; hắn lang tính mười phần, không từ thủ đoạn lại thiện ác rõ ràng; hắn phóng đãng không kiềm chế được, duyệt nữ vô số lại tâm tồn tình cảm chân thành, hắn chỉ là một nho nhỏ trưởng thôn, lại thành tựu lấy huy hoàng người của sinh…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment