Lãng Tử Giang Hồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 浪子江湖

Tác giả: Thư Chí Kỳ (舒志琪)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Phần hậu truyện có tên Lãng Tử Giang Hồ Hậu Truyền

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment