Lãng Tử Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 浪子录

Tác giả: Hàn Sơn Lãng Tử (寒山浪子)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhìn như trung thực thực là tà ác thừa phi.

Theo tốt nghiệp đại học thông qua thủ đoạn nào đó điều nhập mỹ nữ như mây CCTV đảm nhiệm phê duyệt bộ chủ nhiệm, đã xong con đường đại học cũng cáo biệt phóng đãng sinh hoạt, vì có thể đảm nhiệm cái này trọng yếu vị trí, thừa phi cũng thay đổi ngày xưa lãng tử đích thói quen, nhận thức chăm chú thật sự công tác, cuối cùng đã nhận được mọi người khẳng định. Hiện tại lại là hắn bệnh cũ tái phát thời điểm rồi.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment