Lăng Vân Bá Chủ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Sở  Mộ
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichimwa

Ebook: BQ

Nội dung: Từ xưa đến nay, phàm thành nghiệp lớn người, không có gì hơn Dày Hắc nhị chữ mà thôi.

Dùng Hắc mà đợi sự nghiệp, trữ ta phụ người trong thiên hạ, hưu gọi một người phụ ta. Tắc thì chư hùng tận một, quyền sở hữu tài sản cuồn cuộn mà đến.

Dùng dày mà đợi sắc đẹp, mặc ngươi muôn vàn cự tuyệt, ta tự chưa từng có từ trước đến nay. Thì không little Girl không phá, có được trong bụi hoa.

Ân Huệ Lang, đem làm như thế!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment