Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C2005)
Tên tiếng trung: 我的老婆是双胞胎

Tác giả: Ngày Mai Hồi Phục Thị Lực Ngày (明日复明日)
Text: 
Convert: 

Ebook: Le_O

Nội dung: Siêu cấp bộ đội đặc chủng Lý Nhất Phi xuất ngũ trở về đô thị, đã bị chịu không được cha mẹ thúc giục…

Công ty mỹ nữ tổng giám đốc Hứa Dịu Dàng thuê lấy trở thành giả mạo bạn trai, nhưng là Hứa Dịu Dàng song bào thai muội muội Hứa Khoan Thai, cổ quái tinh linh, thông minh vô cùng, kiên quyết không tin tỷ tỷ tìm bạn trai.

Một cái muốn vạch trần, một cái muốn chứng minh, hai người tất cả sính tâm cơ, mưu kế xuất hiện nhiều lần, nhân vật chính kẹp ở trong đó, nha…

Diễm phúc vô biên.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lão Bà Của Ta Là Song Bào Thai
Xếp hạng: 6/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment