Lấy Bảo

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Đèn Cầy
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Người khác đục lỗ thời điểm, hắn tại lấy rò; người khác lấy lộ thời điểm, hắn cũng tại lấy bảo!

Thương đỉnh chu di, cùng bích Tùy châu, Chiến quốc thếp vàng đai lưng ngọc câu; Tần tượng (chôn chung với người chết) hán đào, tấn thiếp đường họa, Tống sứ tơ đồ sơn thanh tú; trúc mộc răng giác, hoa lê cây tử đàn, bao hàm toàn diện trong tay.

Một quả như ý tiền tài, sáng tạo ra một vị đại người thu thập, cũng viết một đoạn truyền kỳ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment