Lấy Bảo

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Đèn Cầy
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Người khác đục lỗ thời điểm, hắn tại lấy rò; người khác lấy lộ thời điểm, hắn cũng tại lấy bảo!

Thương đỉnh chu di, cùng bích Tùy châu, Chiến quốc thếp vàng đai lưng ngọc câu; Tần tượng (chôn chung với người chết) hán đào, tấn thiếp đường họa, Tống sứ tơ đồ sơn thanh tú; trúc mộc răng giác, hoa lê cây tử đàn, bao hàm toàn diện trong tay.

Một quả như ý tiền tài, sáng tạo ra một vị đại người thu thập, cũng viết một đoạn truyền kỳ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lấy Bảo
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment