Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C112)
Tên tiếng trung: 猎艳之倚天屠龙

Tác giả: Tam Thiểu Gia Đích Tiện (三少爷的贱)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: YY thêm ngựa giống, không thích chớ nhập, sửa tự Ỷ Thiên, như cùng nguyên tác có xuất nhập, thứ lỗi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long
Xếp hạng: 7.2/10 (5 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Liệp Diễm Chi Ỷ Thiên Đồ Long

Add Comment