Linh Đỉnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1348)
Tên tiếng trung: 灵鼎

Tác giả: Tan Nát Cõi Lòng Mộng Tư Thiên (心碎夢思遷)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Ba năm trước đây hắn kinh tài tuyệt diễm, chính là mười vạn trung không một thiên linh căn chi tư! Một hồi biến cố, cửa nát nhà tan, linh căn bị phế, đã từng trên bầu trời lộng lẫy nhất chói mắt hắn như vậy vẫn lạc! Nhưng hắn chưa từng buông tha cho, ba năm sau, một kỳ dị tiểu đỉnh từ trên trời giáng xuống, như vậy vận mệnh chuyển hướng, hắn đem trọng đạp đỉnh phong! Ngày xưa người yêu, như…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Linh Đỉnh
Xếp hạng: 7/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment