Lính Già Quách Đại Hạ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lão Binh Quách Đại Hạ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 老兵郭大夏

Tác giả: Chu Đầu Nhân (朱投仁)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Các huynh đệ tốt, 《 Thịt Phất Trần 》 bởi vì mỗ ta khách quan nguyên nhân qua loa kết cục rồi, cảm giác thực có lỗi với mọi người.

Đặc điểm viết một cái ngoại truyện, 《 Lính Già Quách Đại Hạ 》 cấp các huynh đệ tiêu khiển, này nói là thanh vui mừng tiểu đồ đệ minh hạ, tên tục gia Quách Đại Hạ tại đã trải qua kháng Nhật, giải phóng, văn cách, cải cách mở ra gần trăm năm thời gian sinh tồn, bởi vì này trên người còn có chút công phu, vẫn làm đến lập tức, bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn mỗi khi gặp không có người tao ép sẽ muốn cùng nàng cùng chung mây mưa. Bởi vậy đã xảy ra một loạt chuyện xưa.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Lính Già Quách Đại Hạ

  1. Avatar

    Coi cũng khá về việc ông già bối cảnh thâm hậu , sức khỏe hơn người cuối cùng cũng nếm mùi thịt trở lại và ăn liên tục . Con dâu , hàng xóm , các em gái trẻ v..v…
    Tuy nhiên kết coi lãng xẹt nên hơi bực .

Add Comment