Linh Hồn Chế Sư

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Linh Hồn Sang Sư
Tình trạng: Nguyên Bản (C013) + Ngoại Truyện (F)
Tên tiếng trung: 灵魂创师

Tác giả: CKA
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Câu chuyện này nhân vật chính — ta, Đỗ Tây · Lộ Phil, tên gọi tắt A Tây, từ nhỏ đối với linh hồn cùng tánh mạng đặc biệt cảm thấy hứng thú, lực lĩnh ngộ cùng sức sáng tạo cũng khác hẳn với thường nhân, bị coi như quái vật giống như đối đãi, cho nên bị nhốt tại một gian không biết bao lâu trước kia một vị quá cổ Ma Đạo (tức khoa học) chế sư đã dùng qua trong phòng (mặc dù có một nửa là ta ý nguyện của mình), về sau tại đây là được nghiên cứu của ta chỗ…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Linh Hồn Chế Sư

Add Comment