Linh Thuyền

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 灵舟

Tác giả: Cửu Đương Gia (九当家)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Tinh Vi

Nội dung: Đạo Gia Tu Luyện kiếp nầy, Phật Gia Tu Luyện Kiếp Sau!

Đạo tại Thử Ngạn, phật tại Bỉ Ngạn, người tại Trung Gian!

Linh thuyền — Bất Tại Thử Ngạn, Bất Tại Bỉ Ngạn, Bất Tại Trung Gian!  …

Đây là một cái mênh mông Kỳ Dị Thế Giới, có cùng thiên cắn xé nhau Tu Hành Giả, dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ diệu Nữ Tử, Xuyên Việt Hoàn Vũ cổ Cường Nhân, còn có Hung Mãnh Cổ Thú, Hắc Thạch bên trong đích Bạch Cốt, dưới bùn đất Hoàng Tuyền, Thiên Không bên trong đích Cung Điện.

Còn có bảy chỉ Cổ Lão linh thuyền…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Linh Thuyền

Add Comment