Lô Đỉnh Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 炉鼎记

Tác giả: Phiêu Đãng Đích Vân (飘荡的云)
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Ngươi là thiên tài, ta là củi mục?

Nha Nha đấy, ta nhưng là xuyên qua bộ tộc, đỉnh đầu nhân vật chính hào quang chủ.

Laury dưỡng thành hội không?

Kim đan hội luyện không?

Cái gì, ngươi hữu thần trận, ta còn hội chu thiên tinh đấu đại trận đâu rồi,

Vô thượng thần quyết, không có, ta tự nghĩ ra đại pháp, dám trêu ta, khảm không chết được ngươi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lô Đỉnh Ký
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment