Lôi Thần Kinh Thiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C919)
Tên tiếng trung: 雷神惊天

Tác giả: Đảm Nhiệm Sáng (任亮)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lôi Thần Kinh Thiên
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment