Long Hành Thiên Hạ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Vui Vẻ Cuộc Sống
Khoái Hoạt Nhân Sinh
Tình trạng: Nguyên Bản (C412)
Tên tiếng trung: 龙行天下
快乐人生

Tác giả: shanyzs
Text:
Convert:

Ebook: Dương Anh

Nội dung: Đinh Bình, một cái mười ba tuổi liền thi đậu thiếu niên đại chính quy thiếu niên, tại một cái vô tình lý, gặp được nhất thế ngoại cao nhân, nhìn đến Đinh Bình người mang kỳ tướng, liền đem bí pháp của mình truyền thụ cho Đinh Bình, cũng đem mình tu tu luyện mấy thập niên công lực quán chú đến Đinh Bình trong cơ thể, làm cho Đinh Bình đại hắn nhập thế, đi cứu vớt thế gian chịu khổ chịu khổ các nữ nhân, mang cho các nàng một cái tràn ngập kích tình người của sinh…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Long Hành Thiên Hạ
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment