Long Hồn Huyết Ngọc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C075)
Tên tiếng trung: 龙魂血玉

Tác giả: Thanh Tâm Quyện Khách (清心倦客)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lang hữu nhóm còn nhớ rõ một tấc vuông làm vinh dự đại 《 Thập Cảnh Đoạn 》 sao?

Không đồng dạng như vậy nội dung cốt truyện, lại là giống nhau phong tình.

Tin tưởng Thanh Tâm, Thanh Tâm sẽ vì mọi người mang đến khác hương diễm võ hiệp, kiều diễm phong tình…

YY cái gì đấy, thích nhất

Cua đồng cái gì đấy, ghét nhất

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment