Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C412)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Đời Quá Đen

Nội dung: Đinh Bình, một cái mười ba tuổi tựu thi đậu thiếu niên đại chính quy thiếu niên, tại một cái vô tình ở bên trong, gặp được một thế ngoại cao nhân, chứng kiến Đinh Bình thân cụ kỳ tương, tựu đem bí pháp của mình truyền thụ cho Đinh Bình, cũng đem mình tu tu luyện vài thập niên công lực quán chú đến Đinh Bình trong cơ thể, lại để cho Đinh Bình thay hắn vào đời, đi cứu vớt thế gian chịu khổ chịu khổ các nữ nhân, mang cho các nàng một cái tràn ngập kích tình nhân sinh…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Long Ngạo Hoa Đô Hậu Cung Lục
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment