Long Sứ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 龙使

Tác giả: Nhàn Lai Vô Sự (闲来无事)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cái gì gọi là long sử? Đơn giản mà nói, tựu là sai sử Long người.

Long tại Mạch Tư Tháp Lạp đại lục ở bên trên, là thông minh, cường đại, trường thọ đại danh từ. Một đầu long lực lượng, chống đỡ vượt qua vạn binh sĩ uy lực.

Cho nên có thể sai sử Long người, dĩ nhiên là có được lực lượng, có thể đã bị tôn kính...

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Long Sứ
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment