Lữ Phụng Tiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01) + Ngoại Thiên (C001-4)
Tên tiếng trung: 吕奉先 

Tác giả: Tức Mực Giang Thành (即墨江城)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Lữ Phụng Tiên

Add Comment