Lựa Chọn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Quyết Trạch
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 抉择

Tác giả: Lão Liễu (老柳)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lựa Chọn
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment