Luân Hồi Kiếm Điển

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q10 C191)
Tên tiếng trung: 轮回剑典

Tác giả: Lang Ảnh Kiếm (狼影剑)
Text: 
Convert: 

Ebook: Nghia Ly

Nội dung: Hắn tu bảo điển bí tịch, luyện kỳ công Mị Thuật, tại thay đổi bất ngờ trong tu thành đỉnh phong võ học, từ nay về sau mỹ nhân nằm hoài, Kiếm chỉ thiên hạ, khống chế vô tận Luân Hồi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Luân Hồi Kiếm Điển
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Luân Hồi Kiếm Điển

Add Comment