Lục Giới Đế Vương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 六界帝王

Tác giả: 
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Tinh Vi

Nội dung: Theo một hồi Mỹ Lệ Tử Sắc Lưu Tinh Vũ, tím luyến giáng sinh đến cái này trên thế giới, đảo mắt mười tám năm qua đi, tím luyến đã trở thành Tử gia Đại Thiếu Gia, vốn định vượt qua bình thường Sinh Hoạt hắn lại đã yêu Huyết Tộc Thiếu Nữ Alice, càng bởi vậy quấn vào Hắc Ám Nghị Hội cùng Giáo Đình Đấu Tranh trung.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lục Giới Đế Vương
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment