Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 绿色的龙珠世界

Tác giả: Guodong44
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải biên của truyện 7 Viên Ngọc Rồng

Lục Sắc Đích Long Châu Thế Giới
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment