Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sáu Dấu Vết Chi Vạn Tông Chỉ Lên Trời Lục
Sáu Tích Chi Vạn Tông Hướng Lên Trời Lục

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 六迹之万宗朝天录

Tác giả: Tiêu Tiềm (萧潜)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dungSáu Dấu Vết series bộ 3 tu chân quyển sách:

Tiên tộc tiêu vong, Thần Thạch bí mật lại lưu truyền ra ra, vì cầu Trường Sinh, Tu Chân giả thăm dò di tích.

Vạn năm về sau, thần bí tiên tộc di tích khai quật, khiến cho Tu Chân Giới rung chuyển, tìm kiếm tiên bí người vô số.

Năm đại cao thủ một trong diệp thạch gấm xâm nhập trong đó, vượt mọi chông gai, cũng tại cuối cùng di tích trung phát hiện đã đến ngoài ý liệu đồ vật…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lục Tích Chi Vạn Tông Triều Thiên Lục
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment