Lục Triều Vân Long Ngâm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 六朝 云龙 吟

Tác giả: Lộng Ngọc (弄玉)
Long Tuyền (龙琁)

Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lấy thương nhân vì chức, lập chí làm lần lục triều sinh ý Trình Tông Dương, hung hăng ở trên chiến trường mò một phen, tiện đà mang theo viên ngoại lang tiến cử nhâm mệnh đi vào Tống quốc Lâm An thành.

Vừa vào Lâm An, trong lịch sử nổi tiếng đại gian thần cơ hồ tề tụ nhất đường! Tần Cối, Cổ Tự Đạo, đêm hè mắt, Cao Cầu?? Cái này cũng chưa tính cái gì, (Thủy Hử Truyện) danh giác cũng lần lượt xuất hiện!

em kia Lý Sư Sư lại có thể không phải danh kỹ mà là y quan? Lâm Xung lén lút làm khởi nhiệm vụ đặc biệt muốn làm theo dõi……

Trình Tông Dương sẽ bị cuốn vào hơn phức tạp mưu kế vướng mắc sao?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Đây là phần 2 của truyện Lục Triều Thanh Vũ Ký

Lục Triều Vân Long Ngâm
Xếp hạng: 7.3/10 (8 đạo hữu đánh giá)

8 thoughts on “Lục Triều Vân Long Ngâm

Add Comment