Lục Triều Yến Ca Hành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sáu Hướng Yến Ca Được
Tình trạng: Nguyên Bản (Q06)
Tên tiếng trung: 六朝燕歌行

Tác giả: Tử Cuồng (紫狂)
Lộng Ngọc (弄玉)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bài này là nhất bộ võ hiệp tác phẩm đồ sộ!

Gavin cùng là lục triều trung xuất hiện cái thứ nhất thuần mưu sĩ.

Hán quốc thiên Lã trĩ có thể nói không có chân chính xuất thủ qua, theo khúc dạo đầu xem ra, tại sau chính trị đánh cờ ở bên trong, Lã trĩ nhân vật mới có thể đại phóng hào quang, đương uống cạn một chén lớn!

Trước tình tiết ở bên trong, Lã trĩ nhân hình tượng chăn đệm đã không sai biệt lắm, nếu có thể ở nhận tình tiết kế tiếp trung vẽ rồng điểm mắt, toàn bộ Hán quốc thiên đều muốn thăng hoa! … 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Lục Triều Yến Ca Hành
Xếp hạng: 8/10 (4 đạo hữu đánh giá)

7 thoughts on “Lục Triều Yến Ca Hành

 1. Avatar

  返回绿侣游仙 首页
  关灯护眼
  字体:大中小
  章节目录 绿侣游仙第二部 第14章
  存书签
  书架管理
  返回目录

  20181108

  绿侣游仙 第二部第十四章 凶途

  东灵帝国是东陵大陆的唯一国家。

  和一般的凡人国家不同的是,这个国家的统治者是修仙者,而且还是修为极

  高的修仙者。

  当今的东灵帝国皇帝名叫东方霸,是先帝东方宇的弟弟。

  所有人都知道,东方霸皇位来路不正,是和东方宇的贵妃染红玉联手暗算了

  东方宇后取得的。

  这对儿奸夫淫妇害死了东方宇后,还不放过他的家人。

  不但追杀东方宇的儿子,而且还淫辱东方宇的正宫皇后和女儿。

  当年的东灵帝国皇后俞飞鸿,如今成了只要有钱就能肏的婊子。

  她所在的凤仪阁,如今是首都云京城的第一妓院。

  自从她坐镇

  凤仪阁,无论是白天和黑夜,她的客人

  就络绎不绝的嫖她。

  这些嫖她的男人几乎都是修仙者,因为没有一个男人会不愿意嫖地位高贵、

  修为高深的俞飞鸿。

  何况他们还可以把俞飞鸿当做双修炉鼎。

  俞飞鸿在被俘后,已经成了东方霸拉拢东灵大陆其他修仙势力的工具。

  如果不是她有着大罗金仙巅峰的修为,再加上东方霸发话,俞飞鸿早就被採

  补致死了。

  俞飞鸿是个性格刚烈贞洁的女人,深爱丈夫的她,当年之所以会放弃自尽被

  擒,完全是为了她的女儿、还有那些忠诚的臣子。

  东方霸和他的支持者擒抓了她的女儿东方嫣月还有那些忠诚的臣子逼迫她,

  令她不得不放弃抵抗。

  当时的她还对东方霸心存幻想,认为他不会对没有抵抗能力的侄儿侄女下手

  ,没想到却得到了令她痛苦不堪的结果。

  她的儿子如果不是被梅傲馨带着逃离绝对会死、东方嫣月如今比她这个当了

  妓女的母亲还要凄惨。

  现在的俞飞鸿连自杀的能力都被剥夺了,每天只能张开双腿被一个个男人肏

  干奸淫。

  有些时候,东方霸甚至还会做出加羞辱她的事命有功的凡人轮奸前皇

  后。

  今天,凤仪阁的客人依旧是川流不息、往来不断。

  在顶层的华丽房间里,东灵帝国前皇后俞飞鸿依旧像以往一样被奸淫肏干着。

  除了俞飞鸿之外,那些忠于东方宇、在东方霸登基时反对的大臣的女性亲属

  ,也有不少是凤仪阁里被奸淫着的妓女。

  而令她们接受这样屈辱生活的原因,就是为了自己家人的安全。

  被绑在床上的俞飞鸿,双腿大张、任由身上的年轻男人大力肏干。

  说是男人,实际上也就是十五六岁。

  但是这个孩子却正用淫邪的目光压在她身上纵欲。

  太他妈的爽啦少爷我竟然是被前皇后破的身少爷我肏了大罗金仙虽然他妈是个屄都被肏烂的烂货,但是少爷我他妈就是够爽

  兴奋的欢呼声中,少年疯狂起落着身体,并没有完全长成的鸡巴一次次在俞

  飞鸿那黑色的阴户里插入抽出。

  听到少年的喊叫,俞飞鸿的心里越发的凄苦。

  身为大罗金仙、东灵帝国前皇后,竟然被凡人纨绔任意肏干奸淫。

  可悲的是,这个凡人纨绔竟然还嫌弃她的身体。

  想到这里,她就忍不住想起自己那曾经完美、丈夫每次享用时都会吮吸的阴

  户。

  如今,它已经不但发黑、而且还骚臭非常。

  外型虽然依旧美丽,但是味道却已经令男人作呕了。

  如果不是自己大罗金仙、前皇后的身份,即使当婊子都不会有人愿意肏了。

  而令她这个大罗仙体落入如此境地的人,正是曾经的姐妹、如今东方霸的皇

  后染红玉。

  就在俞飞鸿心怀愤怒想着染红玉的时候,一阵吵杂的声音从外面传来。

  就在俞飞鸿皱眉的时候,她身上的少年大吼着射精了。

  与此同时,俞飞鸿的房门被推开了。

  在一群衣着华美妙龄女子的引领下,一个外表看起来雍容华贵,但是却隐隐

  散发着恶毒、贪婪气息的女人走了进来。

  看到她之后,俞飞鸿原本凄楚中带着死寂的目光中露出了愤恨、憎恶的神情。

  因为这个女人正是当今的皇后染红玉。

  看到染红玉,俞飞鸿没有谩骂、只是恶狠狠的盯着她。

  因为俞飞鸿明白,谩骂不会给染红玉带来任何伤害,只会令她得意、自己

  凄惨。

  染红玉第一次来的时候,正在被修仙者轮奸的俞飞鸿大声谩骂,换来的在刑

  房里被侮辱玩弄了十天。

  她第二次来的时候,俞飞鸿的谩骂是在云京城的广场被凡人们轮奸了一个月。

  她第三次来的时候,俞飞鸿的谩骂换来的是数只妖修几乎把她肏坏的轮奸。

  她第四次来,俞飞鸿的谩骂换来的是一粒丹药、令她原本完美的身体成为黑

  屄烂货的丹药。

  从那之后,她就再也没有在她面前谩骂过,因为自己的谩骂,给对方带来的

  只有舒畅和淫辱的理由。

  呦我的好姐姐,你过得很舒服嘛每天有这么多男人伺候你不说

  ,还有处男给你享用。怎么样童子精好吃吗

  染红玉进屋后,一脸恶毒的说道。

  面对染红玉嘲讽的话,俞飞鸿依旧是冷冷的盯着、没有任何反应。

  看到这种情况,染红玉也不奇怪,因为她早已经习惯。

  对此,她心中虽然有些遗憾,但是也证明了她是胜利者。

  迈步上前,抓住少年的脖子把他扔出了门外。

  她的随从立刻关上了房门、留她们两人在房里。

  她盯着俞飞鸿那张开双腿间黑色的阴户、还有里面流出的白浊精液,露出了

  嘲讽的神情。

  妹妹真是羡慕姐姐,这些年什么样的男人都尝过,屄黑的跟被轮了十年的

  母狗似的。不像妹妹,经历过的男人一只手都数的过来。别人看到,还以为妹妹

  是处子身呢

  说道这里,她埋头在俞飞鸿的胯间嗅了嗅,骚臭的气味儿令她嫌恶的退开,

  然后说道唉虽然姐姐不缺男人,但是却把自己的身体玩儿烂了,不

  知道是好是坏。不过至少比小嫣儿强点儿。

  听到染红玉提起女儿的名字,一直都想知道她消息的俞飞鸿神色一变,立刻

  放弃了沉默、紧张愤怒的问道嫣儿她怎么了染红玉你对嫣儿做了什么

  呦姐姐,你终于说话了这几次来你就冷冷的盯着人家看,害的

  妹妹以为你一辈子不和人家说话了呢看来妹妹想刺激你的反应,就只能用你孩

  子了。好吧以后妹妹来的时候,都会把他们最新的情况告诉你。不过妹妹

  很怕你听了之后恨人家呢

  染红玉一脸坏笑的说道。

  听了染红玉的话后,俞飞鸿恨的咬牙切齿。

  当年她的女儿和她一起被俘,然后一起被送入了妓院。

  当时东方霸当着她的面儿给东方嫣月破处,然后和俞飞鸿一起被凌辱了半年。

  不过在半年之后就被染红玉带走,然后两人就再也没有见过面。

  她一直想知道女儿的消息,但是无论问谁都不会说。

  有些人甚至用这个诱惑她主动服侍,不过最后的结果都令她失望了。

  染红玉快告诉我

  激动的俞飞鸿,泪水已经开始在眼里打转了。

  看着俞飞鸿激动的样子,染红玉的眼里满是得意和兴奋。

  看着这样的俞飞鸿,她非常期待自己说出东方嫣月近况后,俞飞鸿听了之后

  的反应。

  姐姐妹妹真是对不起你,嫣月被妹妹玩儿坏了现在的她,已经成

  了一只下贱的母畜,连自己的身份都记不起来了。

  染红玉一脸愧疚

  的说道。

  染红玉你这贱人对嫣儿做了什么

  愤怒的俞飞鸿听到后,大声的和骂道。

  愤怒的她,不顾自己被绳索禁锢,拼命的挣扎,一副想冲起然后和染红玉拼

  命的样子。

  看到俞飞鸿激动的样子,染红玉一脸的兴奋。

  这个当年总是压自己一头、令她无法享受女人荣耀的女人,现在不过是被她

  左右的玩物。

  看着她那不断挣扎的赤裸身体,染红玉一脸恶毒的拍了拍手,刚刚关闭的房

  门再次打开,一个侍女牵着一只不断摩擦女人身体的犬妖交到染红玉的手里后退

  了出去。

  犬妖被染红玉牵着后,依旧不安分的摩擦着她的身体,不停的用鼻子嗅着她

  的丰臀和胯间。

  你这死畜生,别来烦本宫,去找你的岳母才对。

  对犬妖的骚扰

  染红玉丝毫没有介意,反而露出了淫媚之色。

  说完之后,她松开了它的链子,然后示意它上床。

  好色的犬妖立刻就冲到了床上,当它看到双腿大张的俞飞鸿之后,立刻就压

  在了她的身上,然后熟练的把挺立的粗大鸡巴插进了俞飞鸿黑色的阴户。

  虽然俞飞鸿想要挣扎、并大喊着不要,但是被束缚的她根本无从躲藏,只能

  屈辱的被小妖怪的鸡巴插入身体。

  就在俞飞鸿痛苦的承受大黑狗肏干的时候,俞飞鸿听到了令她痛苦的话。

  呦姐姐,你干嘛这么激烈的抵抗啊这可是你的女婿、是你女儿

  的相公。你的黑屄给这么多男人嫖过,没必要拒绝你女婿吧要知道你女儿现在

  可是在给你女婿戴绿帽子。我命人带走你女婿后,可是准备了十几只低贱、连灵

  智都不全的小妖怪伺候你女儿。这小骚货现在实在是太不要脸,连你这个当婊子

  的妈都比不上。看到十几只妖怪,竟然不顾相公还没走,就和它们肏上了。还一

  个劲儿的说肏的舒服。

  听到染红玉的话后,正被大黑狗肏着的俞飞鸿一脸痛苦、泪流满面的喊道

  你究竟对嫣儿做了什么染红玉她可是你看着长大的啊

  哈哈哈哈我看着长大的又如何只要她是你的女儿,我就让她生不如

  死我告诉你把她带离你的身边后,我就让她做了军妓、一天到晚被肏个不停

  的军妓不到一年,这小丫头就疯了、连自己是谁都不知道了。成了一个每天找

  鸡巴肏的烂货不说,还他妈主动找畜生肏。

  染红玉兴奋的大声说出了东方嫣月的生活。

  听到女儿的经历,俞飞鸿彻底的呆了。

  想起以往女儿活泼可爱的样子,泪水不停从眼里流出。

  虽然很想杀了染红玉,但她现在不过是法力被封、张开双腿给畜生肏的女人。

  而且,是个身体在折磨中变得无比淫贱,连犬妖的鸡巴都有感觉的淫贱女人。

  呦我的好姐姐,你的骚屄里流水啦而且流的还不少哪看来你

  很喜欢你的大鸡巴女婿。那妹妹我就行行好,把你女婿留下来陪你吧

  看着犬妖的鸡巴在俞飞鸿黑色阴户里抽插的情景,染红玉大笑着说道。

  听到染红玉的嘲笑,俞飞鸿羞愤不已,但她的身体确实是对畜生的鸡巴有了

  反应。

  羞愧中,她只能再次恢复了沉默,并暗暗为女儿垂泪。

  看到这个情景,染红玉的嘴角再次恶毒的扬起,然后说出了令俞飞鸿再次失

  声的话。

  我的好姐姐,你只关心你的女儿,难道不在乎自己的儿子吗

  染红玉问道。

  赤日你有赤日的消息

  俞飞鸿听到以为已经失去的儿子的名字,一脸紧张的问道。

  不错我的好姐姐,你的儿子当年不但捡回一条命,还和青龙族有了关系。最近,竟然还拜了一个淫浪女仙帝为师。一副要回来为父报仇的架势。现在,

  他们正乘着天宇龙舟赶来。对了听说他娶了咱们的傲馨妹妹为妻、而且还娶了

  东海仙阁大小姐。啊还有,他现在改名叫东方无敌了。

  俞飞鸿一脸笑容的说道。

  听到儿子过的如此好,俞飞鸿本应开心。

  但是看到俞飞鸿丝毫不紧张的样子,她又忐忑不安起来。

  不过她没有问出来,因为她知道染红玉一定会说出来。

  不过你千万别抱有什么幻想,因为你的儿子很蠢,竟然得罪了沐辰霄。现

  在,陛下已经联合了沐辰霄,打算在他们前来的路上阻击,把她的淫浪仙帝师傅

  杀掉。哦顺带告诉你,陛下的修为早已经突破了仙君。在世人不知道的时候,

  已经成了第五位仙帝。哈哈哈哈

  说完之后,她发出了一声得意的狂笑离开了房间,只留下依旧在床上被犬妖

  肏着的俞飞鸿。

  此时的俞飞鸿一脸灰白,身上犬妖的肏干已经不能给她痛苦,她的心中只是

  在不停祈祷着一件事儿希望儿子平安渡过这一劫。

  赤日无敌你千万不要有事

  在大黑狗疯狂的肏干中,身体本能迎合的俞飞鸿,脑中却只有这一个想法。

  天宇龙舟的甲板上,无敌带着我们欣赏着暴风雨。

  对没错,就是暴风雨。

  在经历了几个大晴天之后,我们遇到了异常强烈的暴风雨。

  如果我们乘坐的不是天宇龙舟,而是一般的船只,现在早已经在风浪中倾覆

  了。

  不过对现在的我们而言,如此风浪根本不值一提。

  凡人看着会吓得跪地祈祷的风雨,对我们而言不过是不错的风景而已。

  飓风也好、大浪也罢,在天宇龙舟的护罩面前,根本毫无威胁。

  在这样的情景中,我们几人纵情的享受着。

  一身性感半透明睡衣的我慵懒的侧身躺在术法变化的大床上,傲馨高噘丰臀

  趴跪在我胯间,一脸羞涩的舔弄着我阴户里的精液。

  在我旁边,无敌仰躺在床上,一脸得意的看着龙舟器灵在他身上耸动身体,

  享受着少女阴户的滋味儿。

  至于碧游她再次成为了船头的摆设。

  不过这次的她没有求饶,而是红着脸接受了惩罚。

  离开东海仙阁、奔向东灵大陆的日子里,我们几个过的完全是没羞没臊的生

  活。

  有着种马体质的无敌,每天都轮流在我们四个的体内尽情射精。

  碧游和傲馨每天都被肏的浑身酥软,然后在无敌再次向她们索要的时候求我

  代劳。

  而我每次都会在答应同时给她们羞耻的命令。

  虽然她们两个都不是淫浪的女人,但是在只有我们的时候,她们也不介意做

  些淫荡的事儿。

  随着我的调教,傲馨和碧游都大胆了不少。

  现在的她,已经可以接受穿我送的性感衣物,而且已经喜欢上穿我的内衣了。

  碧游在和沉落雁一起服侍过无敌、看到沉落雁变成淫妇后,也大胆了很多。

  两人不但在穿着上大胆了不少,在床上也开始能接受各种游戏了。

  淫声的浪叫越来越大胆不说,就连轻微的虐待也能享受了。

  不过两人和我比较起来还差得多,因为她们还只能接受在无敌面前这么做。

  傲馨,师娘的屄舔起来香不香

  双腿侧张的我,一脸坏笑的问胯间的傲馨道。

  我的话令傲馨的脸微微一红,不敢答话。

  现在的她虽然大胆了不少,但本质还是贞洁熟女。

  对此,我知道不能操之过急。

  想让她们这样的女人淫荡,单纯的引诱是完全不够的。

  因为她们的老公可不喜欢当王八。

  就在我还要继续逗傲馨的时候,感知中出现了数道带着明显敌意的气息。

  当我感受到那表面儿属于仙帝中期和初期、实际要高出一些的气息后,心中

  忍不住一笑。

  沐辰霄,你总算是来了。这样我的计划才好展开。不过没想到他竟然

  还有一个帮手。这样也好,这样我才败的理所当然吗

  我心中暗笑道。

  心里虽然高兴,但是我表面儿却露出了严肃的神情。

  先是把船头被惩罚

  的碧游放下,然后为她穿上了衣物,并一脸严肃的示意无敌和傲馨停下。

  看到我严肃的样子,他们立刻明白有麻烦出现了。

  沐辰霄追来了而且还有另一个仙帝级别的强者和他配合。

  我一脸严肃的对他们解释道。

  听到两个仙帝来袭,傲馨和碧游立刻慌了,而无敌则是一脸严肃的把最好的

  灵宝全都准备好了,打算和敌人对战。

  不过以他大罗金仙的境界,在两个仙帝面前根本没有任何抵抗力,即使他身

  上的灵宝都是顶级也不可能对抗。

  因为对方的手里也有着强力的灵宝。

  师娘怎么办

  碧游惶恐的问道。

  不是碧游胆小,如果她胆小,就不会有胆子在身中春毒的时候和敌人死战。

  实在是仙帝的实力令她生出了无从对抗的恐惧。

  虽然没有说出,但是我看傲馨的神色就知道,她也是一样的想法。

  一会儿我拖住他们,你们趁机逃跑记住绝对不许回头

  我一脸严肃的说道。

  不我绝对不会留你一个人

  无敌一脸坚定的说道。

  必须走你们走了,我可以逃。你们留下,我一丝胜算都没有给我记住

  ,主角不死定律绝对不会在现实中出现想要和我并肩作战或者保护我,等你有

  实力的时候再做现在,是师娘我保护你的时候。

  我认真的说道。

  无敌本来还想反驳,作为穿越者,他实在是无法接受自己成为被女人保护的

  男人。

  尤其是对方还是我给他戴了绿帽子的心爱师娘。

  一直想取代绿神

  成为我男人的他,绝对不愿意靠我的保护活着。

  虽然心里不甘心,但是看到我认真的神情、又看到一脸担忧的碧游和傲馨,

  无敌只能无奈的点了点头。

  师娘颖儿,你一定不能出事

  无敌握着我的手,一脸担忧的嘱咐道。

  听到他对我的称呼,我的心忍不住一颤,女性的一面儿竟然一次感动不已。

  那深情的目光、毫不掩饰的心意,令我有些不安、也有些感到幸福。

  女性的身体,令我也有了女性的感情。

  在这一刻,我能做的就是接受。

  放心吧师娘我还没有嫁给你、让你这个小种马当王八呢

  我骚笑着说道。

  如果师娘您能没事,徒儿一定娶你,就算是让我当王八也没关系

  无敌一脸认真的说道。

  这次我的回应不是说话,而是一个温柔缠绵的吻。

  吻毕之后,我一脸严肃的看向了不远处的天空,两道身影有远处急速冲来。

  当看到其中一人后,傲馨发出了一声惊呼。

  东方霸怎么可能他怎么可能有仙帝的修为

  梅傲馨的惊呼换来的是东方霸的一声冷哼,然后他充满杀意的说道原本

  我就有着远超东方宇的天赋,他有东方家气运在身修为不过是仙君顶峰,而我全

  凭努力就有了和他一样的修为。在杀了他之后,东方家气运临身,我当然能修成

  仙帝。如果不是这小崽子活着分走了一部分东方家的气运,我的修为绝对不止现

  在的境界。所以东方赤日,你今天一定要死

  说完,他的眼睛紧紧的盯着无敌。

  面对着仙帝的威压盯视,无敌丝毫不退让的对视着,强悍的精神力令东方霸

  微微有些吃惊,同时也加坚定了他要杀死东方无敌的心思。

  哼在我面前杀人你做不到

  我挡在无敌的面前,冷冷的说道。

  凭他一个人是做不到,但是加上我就一定能做到。

  沐辰霄冷声说道。

  沐辰霄

  碧游看着这个令她母亲痛苦多年的男人,咬着牙说出了他的名字。

  哼东海仙阁的人全都像你爹一样,当了缩头王八,我就用你来祭奠我的

  儿子吧

  沐辰霄一脸愤怒的说道。

  祭奠我又没杀了那小畜生,现在他成了一个正直的好孩子,难道不好吗

  我懒洋洋的说道。

  闭嘴贱货悔我儿子灵识、人格,重新构建他的灵魂与杀了他何异贱

  人一会儿擒下你,我要让你尝到永生永世的痛苦

  沐辰霄怒吼道。

  领导沐辰霄的怒吼,无敌等人终于明白沐辰霄为什么会追来了。

  虽然他们不解我为什么这么做,但是想到沐齐天那个小畜生,他们心里暗暗

  觉得解恨。

  天衡仙帝何必和他们啰嗦,等你我擒下这个女人后她随你处置。我只要杀

  了东方赤日就好

  东方霸一脸迫不及待的说道。

  动手

  沐辰霄一声冷喝后,立刻向龙舟冲来。

  看到沐辰霄行动,东方霸也跟着冲了上来。

  就在沐辰霄和东方霸快要接近龙舟的时候,我立刻发动了早已经准备好的阵

  法。

  一道豪光之后,我们三人一起进入了阵法空间。

  就在我们身影消失的一刻,无敌他们立刻催动龙舟急速逃离。

  在他们心里,仙帝中期的我,绝对不可能同时对抗两位仙帝,他们必须全力

  逃跑。

  不过就在龙舟逃离不久之后,一道急速的流光向着他们离去的方向急追而去。

  东方霸和沐辰霄被困入阵法空间后丝毫没有慌乱,战斗经验丰富的他们对此

  并不奇怪。

  进入阵法后,两人立刻祭起法宝向我攻来。

  东方霸拿着的是散发着毁灭性雷电之力的金锤,而沐辰霄手里拿着的则是散

  发着光和生命气息的长枪。

  贱人受死

  淫妇给我死

  两人嘴里的话虽然狠,但是手上的动作却保留了几分。

  我知道,两人是想活捉我,然后採补我这个女仙帝。

  如果我是一般的女仙帝,那么结局一定会很凄惨。

  有着仙尊实力的我,随时可以宰了两人。

  不过我没有这么做,因为他们还有用。

  无敌的成长、碧游和傲馨的转变都需要他们。

  尤其是东方霸,他可是无敌天命的对手。

  当两人夹攻我的时候,我发现两人的攻击手法隐隐有些互补,绝对不是临时

  联手。

  也正因为如此,两人才有信心在没有用最强法宝、不出全力的情况下俘虏我。

  不过在交战了一会儿后,两人对我的实力非常的吃惊,因为我没有用任何法

  宝,完全是凭借着体术在迎战两人。

  原来是武修以一介女身能有如此实力,实在是难得不过绝对不会是我

  们联手的对手

  东方霸挥舞着金锤、指挥着雷电攻向我的同时说道。

  现在束手就擒,只要陪本仙帝和东方仙帝千年,我就原谅你对我儿子做的

  沐辰霄双眼盯着我完美的身体,一脸贪婪的说道。

  整个仙灵界都知道,女性武修全都是绝好的双修炉鼎,修为越高效果越是好。

  不过武修修行太难,目前的仙灵界修为最高的女武修也不过是大罗金仙,对

  仙帝的根本没有帮助。

  如果我这个仙帝境界的女武修愿意和他双修,沐辰霄的修为很快就能成为仙

  灵界第一人。

  再加上我有着绝顶的美貌和诱人身体,他就想得到我了。

  由于我身上有着巨大的利益,沐辰霄和东方霸渐渐使用了全力。

  在两人的联合夹攻下,我全力

  迎战。

  招来式往间,旗袍裙摆飞扬间,修长的美腿、小小丁字裤覆盖的胯间不时露

  出、如果不是两人心志坚定,早已经战中分心了。

  虽然我全力

  抵抗,但是随着两人的急攻,我越来越狼狈。

  漂亮的旗袍多了一个个口子之后,我终于在两人的围攻下全裸

  了。

  看着我狼狈的样子,两人兴奋的加紧了攻击。

  我渐渐被他们逼入了绝境。

  就在两人觉得自己赢定了,可以俘获我这个强大的仙帝、然后以我做炉鼎修

  炼的时候,我做出了令他们难以置信的行动自爆。

  被逼入绝境

  的我,露出了狠厉的神情,然后开始挤压阵法空间,限制两人的活动范围。

  就在两人对此吃惊不已的时候,我体内的法力疯狂涌动。

  经验丰富的东方霸和沐辰霄发现后立刻明白了我要做什么。

  如果不是在阵法空间,两人一定是有多远跑多远。

  但是在我的阵法空间里,他们只能祭出防御灵宝全力抵挡。

  在祭出灵宝后,两人的心中满是恼怒。

  女疯子这么点儿小事儿就自爆

  对修为高绝的仙人,自爆时绝对没有活路之后才会做的事儿,否则几乎没有

  现任会选择这条路。

  如今我竟然在没有完全溃败的时候就做出这样的选择,是在超出了两人的想

  象。

  而且他们也明白,在这样的阵法空间里承受仙帝的自爆,即使是他们也会受

  创不轻。

  在一声轰然巨响后,阵法空间破碎了。

  当尘烟散去后,只剩下一身狼狈、就连护身法宝都破掉的东方霸和沐辰霄。

  看着对方仙体受创、仙力混乱的样子,两人知道对方都伤的不轻。

  同时,两人在心中庆幸,那就是自爆的女人没有强大的法宝。

  如果连着本命法宝一起自爆,那两人搞不好要修养万年。

  对视一眼后,两人立刻向自己的老巢疾驰而去。

  如果不早点儿恢复伤势,两人搞不好会留下暗伤。

  东方霸和沐辰霄没有选择追杀无敌,因为他们觉得失去了仙帝师傅后,他根

  本就毫无威胁。

  而且早已经有人去追杀了。

  不过返回自己老巢的两人不清楚,在两人转身离开的时候,本应自爆

  身亡的我,正一脸鄙视的看着两人。

  发现两人没有去追无敌后,我立刻向无敌他们所在的方向追去。

  在那里,他们几人正依托天宇龙舟的防御和一个仙君后期的强者战斗着。

  而这也是我早早自爆

  的原因。

  当我赶到无敌他们战场的时候,天宇龙舟的防御已经是摇摇欲坠。

  两个大罗金仙后期、一个金仙面对仙君后期,实力差距实在是太大。

  如果不是天宇龙舟的防御力是多为龙王加持过的,无敌他们早已经在那个一

  脸煞气的女仙君攻击下化为飞灰。

  女仙君相貌美丽,但是由于愤怒面容已经扭曲。

  一身华丽宫装的她,手中挥舞着一把七彩扇形灵宝。

  每一次挥舞,都会有风火雷电攻向龙舟。

  无敌他们操纵的龙舟没有潜行水中,很显然是被施展了束缚类的术法。

  无敌本来还对手中的弑神剑抱有期待,但是碧游和傲馨都没有给他带过绿帽

  、而我和沉落雁等女有都是真正的荡妇,弑神剑根本没有办法完全发挥威力。

  所以他们根本对抗不了女仙君。

  打、打不过,逃、逃不了,无敌三人心中着急非常。

  看到这个情况,隐匿身形的我微微一笑。

  就在天宇龙舟的护阵被破的一刻,女仙君发出了兴奋的高喝。

  小畜生们要怪就怪你们和那个婊子有关系她修改了我儿子的元神,我

  就用你们的命来偿还给我死吧

  高喝声中,风火雷电再次袭向了无敌等人。

  看到那铺天盖地、彷佛能毁灭一切的能量,无敌等人面色灰白。

  就在三人以为死定了的时候,无敌突然感到一股强大的法力从手中的弑神剑

  里传来。

  那强大的法力充斥他全身,不停的破坏着他身体的经脉。

  在感受到这力量后,他心中暗暗感叹道我果然是气运临身的主角命这

  样都有机会翻盘

  在这样想的同时,他不顾身体的伤势强行挥除了蕴含毁灭之力的一剑。

  两方伟力相遇后,立刻掀起了剧烈的爆炸。

  爆炸的劲风散去自后,灵气翻涌的海天之间,就只剩下了一脸震惊神情的宫

  装美女。

  哼没想到你竟然有胆子自爆元神临死一拼

  美女喃喃自语说道的同时,眼中闪过了一丝后怕的神情。

  看着已经一片空寂的海域、还有开始慢慢平息的天地灵气,她在轻蔑一声冷

  哼之后转身离开了、向天衡界的方向飞去。

  当宫装美女离开后,隐匿在暗处的我微微一笑,然后低声说道现在可以

  开始了。碧游、傲馨,用你们的身体拯救相公吧

  说完后,我的身影消失在了虚空中。

  上一章
  目录
  下一章

  首页电脑

Add Comment