Lưu Luyến Hồng Hạnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Luyến Luyến Hồng Hạnh
Quyến Luyến Hồng Hạnh

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 恋恋红杏

Tác giả: Lễ 嬅 Nhuyễn Sái (蠡嬅耎虿)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Yến Phi tốt nghiệp tức thất tình, không sao cả phía dưới đi tới tiểu thành Lạc xương thành phố, tại một nhà lưu luyến Hồng Hạnh cỡ lớn xí nghiệp đã tìm được công tác, ở tạm tại việc buôn bán bằng hữu trong nhà.

Bằng hữu ôn nhu kiều thê điền Tô Ngọc, đỉnh đầu lãnh diễm giỏi giang thủ trưởng Đường Thu Nghiên, cởi mở hoạt bát đồng sự Lâm Bội Nhàn, thông minh si tình Lâm Uyển thanh… , YD vô hạn kinh điển câu chuyện.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lưu Luyến Hồng Hạnh
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment