Lưu Manh Công Tử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 流氓公子

Tác giả: Ngã Cật Nam Kinh Yên (我吃南京烟)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Không nên nhìn không dậy nổi ta, kỳ thật ta ít xuất hiện đến gia tộc hiển hách! Không muốn đem ta trở thành truyền thuyết, thỉnh bảo ta công tử ca! Sắc lang không phải ta, lưu manh cũng không phải ta.

Nghề nghiệp của ta, là vì sở hữu tất cả tuyệt sắc các mỹ nữ phụ trách! Tuấn lãng ngoại hình, ánh mắt thâm thúy, làm cho người mê say mỉm cười, thân sĩ giống như phong độ, thực lực cường đại, không giống bình thường cơ trí, còn có vô số tiền mặt…

Đây hết thảy, đầy đủ lại để cho toàn bộ thế giới thần phục với ta! Nghèo khó, tôi luyện ý chí của ta, phú quý mới được là căn bản! Gầy yếu, khảo nghiệm dũng khí của ta, cường đại mới được là thực chất! Nhu nhược, che dấu thực lực của ta, bộc phát mới được là sự thật! Giẫm lên BOSS đám bọn chúng từng chồng bạch cốt! Ta giẫm chận tại chỗ hát vang đi về phía trước! Toàn bộ thế giới, không có ta chỗ e ngại.

Bởi vì tên của ta ở bên trong, có so thiên còn muốn cao “Thiên” có so mà còn muốn lớn hơn “Cường” cho nên đành phải làm lấy so trời xanh, còn cường đại hơn sự nghiệp! Có được so đại địa, càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nhân sinh!

– Tạ Thiên Cường.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lưu Manh Công Tử
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment