Lưu Manh Diễm Ngộ Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1527)
Tên tiếng trung: 流氓艳遇记

Tác giả: Dạ Thập Tam (夜十三)
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dungMột tên lông bông lập chí thành 1 tên chức nghiệp lưu manh… 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lưu Manh Diễm Ngộ Ký
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment