Lưu Manh Diễm Ngộ Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1527)
Tên tiếng trung: 流氓艳遇记

Tác giả: Dạ Thập Tam (夜十三)
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dungMột tên lông bông lập chí thành 1 tên chức nghiệp lưu manh… 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment