Lưu Manh Thiếu Gia

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C221 – C260)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Chí Tôn Bao Bất Đồng – Chí Tôn Phong Lưu 
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Trên thực tế tựu là 《 Lưu Manh Thiếu Gia Trần Thế Du 》 chỉ có điều tác giả tên bất đồng, nhưng Chí Tôn Bao Bất Đồng cùng Chí Tôn Phong Lưu tựu là đồng nhất cá nhân, 《 Lưu Manh Thiếu Gia 》 đã bản hoàn tất rồi, nhưng hai quyển sách cơ bản là giống nhau, chỉ là chương và tiết số tự bất đồng mà thôi.

Cho nên sẽ cùng lúc đem lưỡng sách chương và tiết số tự nhãn hiệu ra này Thư Ký Lục S tỉnh phú gia thiếu gia Hạ Phong Ngân chơi chuyển đô thị, phong lưu tiêu dao quá trình, toàn thư dùng YY làm chủ, khiến cho độc giả đẫm máu sôi trào vi mục tiêu, những cái…kia tự cho là thanh cao người có thể không nhìn!

Không có dâm đãng nhất, chỉ có càng dâm đãng!

Muốn muốn trở thành dâm mới, nhanh đến nơi này đến…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lưu Manh Thiếu Gia
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment